064/65-94-949

Nastavni program

Home » Nastavni program

Trajanje nastavnog programa

Program traje 3 meseca u koji su ravnomerno ukljucena predavanja i praktične vežbe definisane kroz interaktivno učešće polaznika u radionicama na zadate teme i kroz zajednički rad edukatora i polaznika sa klijentima.

Predavanja i vežbe održavaće se svakog vikenda, u terminima od 09:00 – 15:00 h

Stečena diploma

Diploma „Savetnik ishrane“ – osposobljen da samostalno primeni stečena znanja i veštine u savetovanju stanovnišva u vezi sa ishranom radeći u timu ili individualno.

Kvalitetna znanja i  veštine iz oblasti ishrane – planiranje, organizacija i kontrola ishrane kod korisnika.

Teorijski deo nastavnog programa

Predavanja obuhvataju planiranje ishrane, međusobnu povezanost i uslovljenost zdravlja i ishrane, komponente telesne težine i telesne mase, masnoća i masti, masnoća i gojaznosti, uzroke i posledice nepravilne ishrane, gojaznost, fizičku aktivnost i gojaznost, modifikaciju stila života i gojaznosti, poremećaje u ishrani i ishranu prema individualnom pristupu u odnosu na klijenta.

Naziv predmetapredavanja (h)vežbe/ praktična nastava (h)
I mesec  
Anatomija2 
Fiziologija2 
Patofiziologija (gojaznost i poremećaji ishrane)2 
Hemija i grupe namirnica22
Suplementi; lekovi; dodaci ishrani22
Ishrana zdravih ljudi23
Mikrobiologija hrane22
Procesi priprema hrane22
Prehrambena tehnologija22
UKUPNO1812
Kolokvijum21
II mesec  
Dijetetika 132
Principi pravilne ishrane22
Anamneza21
Anamneza individualni pristup21
Dijetetika 2 – program ishrane (planiranje i organizacija ishrane)33
Prilagođavanje ishrane -individualni pristup23
Komunikacijske veštine – kontak sa klijentom32
Psihološka podrška; odnos poverenja sa klijentom22
Rad na vagama 4
UKUPNO1920
Kolokvijum21
III mesec  
Najnovija dostignuća u ishrani2 
Ishrana specifičnih populacionih grupa (akutne i hronične bolesti)22
Ishrana sportista11
Ishrana dece; trudnica i dojilja21
Ishrana starijih od 65 god11
Principi marketinga u ishrani22
Praktična nastava – rad sa klijentima 10
Završni rad22
UKUPNO1219
Završni ispit22
UKUPNO5555

Praktični deo programa

Na praktičnim vežbama upoznaćete se sa osnovama menadžmenta telesne težine, planiranjem i organizacijom ishrane, radu sa najsavremenijim vagama (Seca mBCA 515), odnosa sa klijentima i potrebnim veštinama za sticanje poverenja i pružanje podrške klijentima. Moći ćete da naučite sve o načinima pripremanja hrane i standardima pravilno izbalansirane ishrane.

Završni ispit

Polaganjem završnog ispita potvrdićete stečena znanja i veštine koje će vam omogućiti samostalni ili timski rad u vezi sa planiranjem, organizacijom i načinom ishrane svih kategorija stanovništva, u skladu sa principima i preporukama reprezentativnih i respektabilnih svetskih organizacija i trendova, osnove menadžmenta i komunikacijske veštine u odnosu na klijente i tim saradnika.