064/65-94-949

Nastavni program

Home » Nastavni program

Trajanje nastavnog programa

Program traje 3 meseca i sastoji se od predavanja i praktičnih vežbi definisanih kroz interaktivno učešće polaznika u radionicama na zadate teme i kroz zajednički rad edukatora i polaznika sa klijentima. Predavanja i vežbe održavaće se svakog vikenda, u terminima od 09:00 – 15:00 h. Online polaznicima omogućeno je praćenje predavanja u realnom vremenu preko posebno kreirane platforme. Za online polaznike koji nisu u mogućnosti da direktno prate predavanja, omogućen je vremenski ograničen video link sa snimljenim predavanjima i vežbama.

Stečena diploma

Diploma „Savetnik ishrane“ – osposobljen da samostalno primeni stečena znanja i veštine u savetovanju stanovnišva u vezi sa ishranom radeći u timu ili individualno.

Kvalitetna znanja i  veštine iz oblasti ishrane – planiranje, organizacija i kontrola ishrane kod korisnika.

Teorijski deo 

Poseban akcenat dajemo personalizovanim dijetama, individualanom pristipu i interaktivnom načinu rada. Naučićete zašto je bitna trajna promena loših životnih navika a ne samo redukcija telesnemase, kako izbeći „jo-jo“ efekat i kratkotrajne rezultate „popularnih“ dijeta. Kroz individualni pristup saznaćete sve o tumačenju parametara krvne slike i biohemijskih nalaza klijenata, kako da pažljivo slušate i beležite podatke o klijentu kroz pravilno vođen razgovor i uzimanje kompletne anamneze.

Naziv predmeta predavanja (h) vežbe/ praktična nastava (h)
I mesec    
Anatomija 2  
Fiziologija 2  
Patofiziologija (gojaznost i poremećaji ishrane) 2  
Hemija i grupe namirnica 2 2
Suplementi; lekovi; dodaci ishrani 2 2
Ishrana zdravih ljudi 2 3
Mikrobiologija hrane 2 2
Procesi priprema hrane 2 2
Prehrambena tehnologija 2 2
UKUPNO 18 12
Kolokvijum 2 1
II mesec    
Dijetetika 1 3 2
Principi pravilne ishrane 2 2
Anamneza 2 1
Anamneza individualni pristup 2 1
Dijetetika 2 – program ishrane (planiranje i organizacija ishrane) 3 3
Prilagođavanje ishrane -individualni pristup 2 3
Komunikacijske veštine – kontak sa klijentom 3 2
Psihološka podrška; odnos poverenja sa klijentom 2 2
Rad na vagama   4
UKUPNO 19 20
Kolokvijum 2 1
III mesec    
Najnovija dostignuća u ishrani 2  
Ishrana specifičnih populacionih grupa (akutne i hronične bolesti) 2 2
Ishrana sportista 1 1
Ishrana dece; trudnica i dojilja 2 1
Ishrana starijih od 65 god 1 1
Principi marketinga u ishrani 2 2
Praktična nastava – rad sa klijentima   10
Završni rad 2 2
UKUPNO 12 19
Završni ispit 2 2
UKUPNO 55 55

Praktični deo nastavnog programa

Praktična znanja i veštine su od krucijalnog značaja za rad savetnika ishrane. Praktični deo nastave obuhvata direktan rad sa klijentima do postizanja postavljenih početnih ciljeva kao i kontrolu svih telesnih i psiholoških parametara neophodnih za sprovođenje dijetetskog režima. Savladaćete rad na vagama i specijalnim vagama po principima Ane Petrović. Praktična nastava obavlja se pod kontrolom mentora.

Završni ispit

Polaganjem završnog ispita potvrdićete stečena znanja i veštine koje će vam omogućiti samostalni ili timski rad u vezi sa planiranjem, organizacijom i načinom ishrane svih kategorija stanovništva, u skladu sa principima i preporukama reprezentativnih i respektabilnih svetskih organizacija i trendova, osnove menadžmenta i komunikacijske veštine u odnosu na klijente i tim saradnika.