064/65-94-949

Predavači

Home » Predavači

Spec Pharm Ana Petrović – specijalista farmakoterapije u farmaceutskoj praksi na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu; strukovni nutricionista – dijetetičar. U svojoj višegodišnjoj praksi, od osnivanja “Nutricionističkog studija Ana Petrović” –  2010. godine, intenzivno se bavi razvojem i usavršavanjem kao i uspešnom implentacijom “personalizovanih dijeta” kod više od 90.000 klijenata.

Spec Pharm Ana Petrović

U direktnom radu sa pacijentima i interaktivnom načinu rada sa uspehom dolazi do željenih rezultata u smislu idealne težine klijenata ne ugrožavajući njihovo zdravlje  i prirodnu ravnotežu organizma, radeći istovremeno na svim psihičkim, organskim i socijalnim aspektima svakog pojedinca.

Jedinstven pristup u izradi individualnih jelovnika za sve uzraste, redukcionih i medicinskih dijeta (insulinska rezistencija, hipertenzija, psorijaza, gastritis, anemija, hašimoto, heliko bakterija, kandida, kod dijabetesa, hiperholesterolemije, artritisa i dr.), izradjuje i jelovnike za one koji nemaju nikakav problem već isključivo žele da se zdravo hrane. Pruža edukaciju i savete o zdravim navikama vođena motivom: “Ključ zdravlja i uspeha je u Vama, a mi smo tu da Vam pomognemo da dodjete do željenog cilja”. Učesnca je velikog broja seminara i kongresa iz oblasti farmacije i nutricionizma, čest gost na javnim manifestacijma i televizijskim emisijama, članica Prvog kluba žena, poslanica Nacionalne konferencije ženske parlamentarne mreže.


 

Dr sci med Ana Zečević, doktor medicine, specijalizaciju završila u Grčkoj.

Nakon petogodišnjeg rada u kliničkoj praksi, odlučuje da se oproba u različitim sferama farmaceutske industrije kao i u vođenju privatnih zdravstvenih ustanova – izvršni direktor Specijalne bolnice Affidea u Beogradu. Radi kao produkt menadžer za antibiotike, menadžer marketinga i prodaje  za Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku u velikim globalnim farmaceutskim liderima: GE, Baxter, Bayer…

Značajno iskustvo iz oblasti menadžmenta, komunikacijskih,, prodajnih, organizacionih i veština upravljanja kadrovima i planiranja stiče u 18 godina dugoj karijeri kako radom u domaćim i stranim farmaceutskim kompanijama, tako i pohađanjem najeminentnijih škola, kongresa i  interaktivnih radionica iz oblasti menadžmenta u zdravstvu.

Organizator je tri velika regionalna MasterClassa iz oblasti interventne radiologije i kardiologije; jedan je od osnivača škole interventne kardiologije u rešavanju hroničnih totalnih okluzija koronarnih arterija. Prevodi dve knjige o magnetnoj rezonanci, publikuje i uvrštava ih u zvanične udžbenike za specijalizante radiologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – za ovaj poduhvat dobija globalnu godišnju nagradu kompanije Bayer – “ Customer Satisfaction Award“.

Poslednjih godina obučava se i radi procedure iz oblasti laserske I estetske medicine.


 

Mast.psih. Dragana Đorđević   – master psihologije i sertifikovani psihoterapeut Sistemske porodične terapije i Autogenog treninga.

Tokom svog dugogodišnjeg iskustva na psihijatrijskoj klinici za bolesti zavisnosti i Institutu za psihologiju i psihoterapiju, radi sa svim oblicima zavisnosti kako nehemijskih – hrane, interneta, telefona,kocke, partnera, tako i hemijskih- alkohol, psihoaktivne supstance, duvan. Stiče iskustvo u radu sa anksioznim stanjima, generalizovanom anksioznošću, napadima panike, depresivnim stanjima i reakcijama, poremećajima raspoloženja, poremećajima pažnje, kao i sa problemima vezanim ua porodične odnose, separacijom i slično.

Bavi se individualnom, partnerskom i porodičnom terapijom, savetovanjem i dijagnostikom, različitim razvojnim problemima, Primenjuje interakcijski metod, koji sagledava porodicu kao sistem u promeni, a individualne obrasce ponašanja razume kao rezultat interpersonalnih promena.Pruža pomoć i podršku za bolji i kvalitetniji život porodice.Uz pomoć autogenog treninga uspešno sprovodi i antistres program.


Mast.psih. Dragana Đorđević

Sprovodi selekciju i regrutaciju za korporativni sektor, kao i specifične treninge psiholoških veština za obrazovne institucije i korporativni sektor.Bavi se psihodijagnostikom. Cilj je da pomogne klijentu u osposobljavanju za samostalno rešavanje problema, ostvarivanje boljih odnosa sa bliskim ljudima, osećanja zadovoljstva i vođenju ispunjenog života.


 

Dr sci.med. Jovana Jakovljević Uzelac

Asistent na predmetu Medicinska fiziologija Medicinskog fakulteta u Beogradu, istraživač na nacionalnim i međunarodnim projektima.

Dr sci.med. Jovana Jakovljević Uzelac

Jovana je završila Medicinski fakultet u Beogradu. Doktorirala je u oblasti medicinske fiziologije na temu: Uticaj vitamina B6 i folne kiseline na funkcionalne, biohemijske i imunohistohemijske karakteristike kardiovaskularnog sistema pacova sa srčanom insuficijencijom izazvanom monokrotalinom. Specijalizant je Kliničke biohemije.

Autor je i koautor 32 publikacione jedinice. Od radova koji su objavljeni u celini, 9 radova je publikovano u časopisima sa JCR (CC/SCI) liste. Član je Društva fiziologa Republike Srbije, Srpskog lekarskog društva, Srpskog društva za mitohondrijalnu I slobodno – radikalsku fiziologiju.


Mr Ph Ana Micov – magistar farmacije


Mr Ph Ana Micov – magistar farmacije

Ana Micov je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2007. godine. Doktorsku disertaciju Antinociceptivni efekat, mehanizam dejstva i interakcije levetiracetama u modelima somatskog, visceralnog i neuropatskog bola odbranila je 2013. godine pod mentorstvom prof. dr Radice Stepanović-Petrović i za istu osvojila nagradu Privredne komore Beograda u kategoriji najbolja doktorska disertacija za 2013/2014. godinu. Specijalističke akademske studije iz Farmakoterapije u farmaceutskoj praksi završila je 2019. godine.

Na Katedri za farmakologiju Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta zaposlena je od 2008. godine, najpre kao saradnik u nastavi (2008-2011), potom kao asistent (2011-2016) i docent (2016-danas) za užu naučnu oblast Farmakologija. Učestvuje u pripremi i izvođenju teorijske/praktične nastave na integrisanim akademskim studijama iz predmeta Farmakologije (1, 2 i 3), Farmakoterapije, Farmakoterapije u pedijatriji, kao i nastave naspecijalističkim zdravstvenim (Farmakoterapija i Farmaceutska tehnologija), specijalističkim akademskim (Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi) i doktorskim studijama. Rukovodilac je akademske specijalizacije iz Farmakoterapije u farmaceutskoj praksi. Koautor je osnovnog udžbenika Farmakoterapija za farmaceute.

Oblast istraživanja Ane Micov je farmakologija bola. Cilj naučnoistraživačke aktivnosti usmeren je na unapređenje terapije bola kroz pretklinički skrining i identifikaciju novih alternativnih analgetika, optimalnih kombinacija alternativnih/standardnih analgetika i evaluaciju unapređenih formulacija postojećih analgetika. Do sada je publikovala 28 naučnih radova u časopisima sa SCI liste, kao i veći broj stručnih radova i saopštenja sa skupova nacionalnog i međunarodnog značaja. Istraživač je na naučnom projektu Fonda za nauku (poziv IDEJE: Fight_PainAndComorb) i institucionalnog finansiranja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Održala je više predavanja/radionica po pozivu u organizaciji SFUS-a, SFD-a i NAPSer-a. Učestvuje u realizaciji vannastavnih aktivnosti studenata. Član je Srpskog farmakološkog društva, Društva za neuronauke Srbije i Međunarodnog udruženja za proučavanje bola (IASP).