064/65-94-949

Mast.psih. Dragana Đorđević

Home » Testimonial » Mast.psih. Dragana Đorđević

Mast.psih. Dragana Đorđević – master psihologije i sertifikovani psihoterapeut Sistemske porodične terapije i Autogenog treninga.

 

Tokom svog dugogodišnjeg iskustva na psihijatrijskoj klinici za bolesti zavisnosti i Institutu za psihologiju i psihoterapiju, radi sa svim oblicima zavisnosti kako nehemijskih – hrane, interneta, telefona,kocke, partnera, tako i hemijskih- alkohol, psihoaktivne supstance, duvan. Stiče iskustvo u radu sa anksioznim stanjima, generalizovanom anksioznošću, napadima panike, depresivnim stanjima i reakcijama, poremećajima raspoloženja, poremećajima pažnje, kao i sa problemima vezanim ua porodične odnose, separacijom i slično.

 

Bavi se individualnom, partnerskom i porodičnom terapijom, savetovanjem i dijagnostikom, različitim razvojnim problemima, Primenjuje interakcijski metod, koji sagledava porodicu kao sistem u promeni, a individualne obrasce ponašanja razume kao rezultat interpersonalnih promena.Pruža pomoć i podršku za bolji i kvalitetniji život porodice.Uz pomoć autogenog treninga uspešno sprovodi i antistres program.

 

Sprovodi selekciju i regrutaciju za korporativni sektor, kao i specifične treninge psiholoških veština za obrazovne institucije i korporativni sektor.Bavi se psihodijagnostikom.
Cilj je da pomogne klijentu u osposobljavanju za samostalno rešavanje problema, ostvarivanje boljih odnosa sa bliskim ljudima, osećanja zadovoljstva i vođenju ispunjenog života.